KARATĖ TRENIRUOTĖS suaugusiems

Galioja suaugusiems

Galioja 2 treniruotėms per savaitę

Galioja tik savo grupės treniruotėms

Galioja 1 kalendorinį mėnesį

Abonementas nestabdomas ir neperkeliamas

80,00